تهران-ايرنا- ورود اسباب بازي به جريان آموزش رسمي كشور و اجرايي شدن طرح كلاس بازي در 10 استان و 10 هزار مدرسه در كشور كه پيش از اين از سوي وزيرآموزش و پرورش مطرح شده بود، قرار است به صورت آزمايشي از اول بهمن ماه آغاز شود.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار علمي ايرنا، در آيين گشايش چهارمين جشنواره ملي اسباب‌بازي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كه در نخستين روز آذرماه سال جاري برگزار شد، «سيد محمد بطحايي» از اجرايي شدن طرح كلاس بازي و اسباب‌بازي در آينده‌ نزديك در 10 استان كشور و در 10هزار مدرسه خبر داد.
در همين راستا كارگروهي متشكل از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و معاونت ابتدايي آموزش و پرورش تشكيل شد تا فضاي مدارس به‌ ويژه در مقطع ابتدايي را تغيير داده و تربيت و آموزش با اسباب بازي را جايگزين آموزش هاي تك بعدي و صرفا درس محوري كنند.
اين طرح بنا بر اعلام روز گذشته «رضوان حكيم زاده» معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش، به صورت آزمايشي از اول بهمن ماه در مدارس10 استان آغاز مي شود و پيش‌دبستاني‌ها و مدارس سه پايه اول ابتدايي مشمول اجراي اين طرح خواهند بود.
«رخساره فضلي» مدير كل دفتر پيش دبستاني در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا درباره اين موضوع گفت: اين اتاق اسباب بازي براي نوآموزان پيش دبستاني و دانش آموزان دوره اول دبستان يعني پايه اول، دوم و سوم پيش بيني شده است.
وي درباره هدف و ماهيت اين طرح هم گفت: تاكيد ما بر اين است كه بازي از جنس مهارت هاي حركتي اشاعه پيدا كند يعني علاوه بر اسباب بازي و ابزارهايي كه به عنوان وسايل بازي بچه ها بكار برده مي شود، مهارت هاي حسي- حركتي و تعادلي دانش آموزان هم تقويت شود؛ مهارت هايي از قبيل درست راه رفتن، پرتاب كردن و دويدن تا كم تحركي كه دامان جامعه دانش آموزي را گرفته، جبران شود. در واقع هدف، دادن فرصت زندگي به كودكان و لذت بردن از آن است تا نقش هاي جدي تري را بپذيرند.
فضلي با بيان اين كه در ماهيت و ذات دوره پيش دبستاني، استفاده از اسباب بازي به عنوان ابزار آموزشي نهادينه شده است تصريح كرد: برنامه درسي در دوره پيش دبستاني محتواي متمركز ندارد و بازي يكي از مهمترين فعاليت هايي است كه در اين دوره مورد توجه قرار گرفته و جزو محتواي آموزش و پرورش و برنامه درسي اين دوره محسوب مي شود.
وي يادآور شد: با توجه به اين كه سند تحول بنيادين به مقوله يادگيري و شكل گيري شخصيت و هويت بچه ها تاكيد فراواني دارد، بازي مي تواند اهداف آموزشي را تحقق بخشد و در فرآيند تربيتي ابزار مناسبي است. فعاليت خودانگيخته اي است كه بچه ها دوست دارند و با آن بهتر ارتباط مي گيرند به گونه اي كه اگر بازي را از آنان بگيريم عملا آن ها را از زندگي كردن محروم كرده ايم.
وي تاكيد كرد:سرمايه گذاري در پايه هاي اول ابتدايي، از آسيب هاي اجتماعي در دوره بزرگسالي مي كاهد.

**اتاق بازي در مدارس، كارگاه يادگيري مهارت ها خواهد بود
«عطيه سروش» روانشناس آموزشي هم در گفت و گو با خبرنگار ايرنا درباره نقش و تاثير بازي در روند آموزش و يادگيري دانش آموزان گفت: در دوران پيش دبستاني و ابتدايي تنها چيزي كه مي تواند زبان مشترك ميان كودكان و اولياي مدرسه ايجاد كند بازي است به طوري كه امروزه بسياري از درمان ها هم از طريق بازي صورت مي گيرد و به رفع مشكل كمك مي كند.
وي افزود: حال اين طرح كه اتاقي در مدرسه به اتاق بازي اختصاص داده شود، علاوه بر جنبه درماني، يادگيري و آموزش را عملي تر و كاربردي ترمي كند چرا كه از نظر روانشناسي، يادگيري كودكان با وسايلي كه برايشان دلپسند تر و خوشايندتر است، بيشتر خواهد بود.
سروش در ادامه تصريح كرد: با توجه به اين كه وسيله بازي براي كودكان، يك فضاي امن رواني ايجاد مي كند، داشتن اسباب بازي هم پيوندي ميان خانه و مدرسه ايجاد مي كند كه دانش آموز مي تواند همان احساس امنيت داخل خانه را در مدرسه داشته باشد. به عبارتي ديگر، زبان مشتركي است ميان خانه و مدرسه.
اين روانشناس، شرط رسيدن به اين هدف را وجود فردي كارشناس دانست كه در زمينه بازي درماني و روانشناسي كودكان كار كرده است و همپاي آنان در اتاق اسباب بازي حضور دارد و گفت: بدون هدايتگري افراد روانشناس و كارشناس در حوزه آموزش كودكان، اين اتاق نتيجه اي جز بازي و سرگرم شدن صِرف نخواهد داشت. پس بايد كنار آن ابزار فيزيكي كه قرار است وسيله آموزشي باشد، كارشناس حرفه اي هم حضور داشته باشد تا دريابد كه كودك چه مشكلي دارد و با بازي بتواند آن را برطرف كرد.
وي درباره نقش اسباب بازي در آموزش مهارت هاي اجتماعي هم يادآور شد: به وسيله اسباب بازي مي توان به دانش آموز، مهارت هاي زندگي را تعليم داد، مي توان به او آموخت كه در ارتباطات بين فردي، جملات محبت آميز بكار برد و با خوشرويي وسايل بازي را به اشتراك بگذارد.
سروش خاطرنشان كرد: در بازي است كه كودكان ياد مي گيرند علاوه بر ايجاد رابطه مشترك با همنوع خود، از قانون هم تبعيت كنند و از وسيله بازي در زمان و مكان مشخص استفاده كنند و پس از بازي، آن را سرجاي خود قرار دهند. در واقع مي توان گفت بازي، زمان خوبي است تا دانش آموزان، آموخته ها را به منصه ظهور برسانند.

ادامه مطلب